اینتر سرانجام پیروز شد/ نفس راحت اسپالتی و شاگردانش

اینتر سرانجام پیروز شد/ نفس راحت اسپالتی و شاگردانش
تیم فوتبال اینتر میلان در هفته بیست و چهارم رقابتهای سری آ ایتالیا مقابل بولونیا پیروز شد.

اینتر سرانجام پیروز شد/ نفس راحت اسپالتی و شاگردانش

تیم فوتبال اینتر میلان در هفته بیست و چهارم رقابتهای سری آ ایتالیا مقابل بولونیا پیروز شد.
اینتر سرانجام پیروز شد/ نفس راحت اسپالتی و شاگردانش

ممکن است بپسندید...