تجلیل از خانواده شهید مدافع حرم در اختتامیه جشنواره فیلم فجر

تجلیل از خانواده شهید مدافع حرم در اختتامیه جشنواره فیلم فجر
خانواده شهید مدافع حرم در اختتامیه جشنواره فیلم فجر تجلیل شدند.

تجلیل از خانواده شهید مدافع حرم در اختتامیه جشنواره فیلم فجر

خانواده شهید مدافع حرم در اختتامیه جشنواره فیلم فجر تجلیل شدند.
تجلیل از خانواده شهید مدافع حرم در اختتامیه جشنواره فیلم فجر

ممکن است بپسندید...