حمایت از گروه‌های جهادی دانشجویی در دستور کار آستان قدس رضوی است

حمایت از گروه‌های جهادی دانشجویی در دستور کار آستان قدس رضوی است
تولیت آستان قدس رضوی گفت: حمایت از گروه‌های جهادی دانشجویی در دستور کار آستان قدس رضوی است و از بسیج دانشجویی برای خدمت به محرومین حمایت می‌کنیم.

حمایت از گروه‌های جهادی دانشجویی در دستور کار آستان قدس رضوی است

تولیت آستان قدس رضوی گفت: حمایت از گروه‌های جهادی دانشجویی در دستور کار آستان قدس رضوی است و از بسیج دانشجویی برای خدمت به محرومین حمایت می‌کنیم.
حمایت از گروه‌های جهادی دانشجویی در دستور کار آستان قدس رضوی است

ممکن است بپسندید...