رقیب کی‌روش بازیکن ناپولی را از چنگ الجزایر درآورد

رقیب کی‌روش بازیکن ناپولی را از چنگ الجزایر درآورد
سرمربی فرانسوی تیم ملی مراکش رضایت ستاره جوان ناپولی را کسب کرد تا در جام جهانی روسیه برای مراکش بازی کند.

رقیب کی‌روش بازیکن ناپولی را از چنگ الجزایر درآورد

سرمربی فرانسوی تیم ملی مراکش رضایت ستاره جوان ناپولی را کسب کرد تا در جام جهانی روسیه برای مراکش بازی کند.
رقیب کی‌روش بازیکن ناپولی را از چنگ الجزایر درآورد

ممکن است بپسندید...