سکوت بی‌بی‌سی ساعت‌ها پس از راهپیمایی باشکوه مردم

سکوت بی‌بی‌سی ساعت‌ها پس از راهپیمایی باشکوه مردم
در حالی که تقریبا تمام رسانه‌های مهم جهان هریک به نحوی راهپیمایی امروز مردم ایران را پوشش دادند، شبکه بی‌بی‌سی که در پوشش کوچکترین اعتراضی در ایران پیشتاز است، از انتشار اخبار مربوط به این رخداد خودداری کرده است.

سکوت بی‌بی‌سی ساعت‌ها پس از راهپیمایی باشکوه مردم

در حالی که تقریبا تمام رسانه‌های مهم جهان هریک به نحوی راهپیمایی امروز مردم ایران را پوشش دادند، شبکه بی‌بی‌سی که در پوشش کوچکترین اعتراضی در ایران پیشتاز است، از انتشار اخبار مربوط به این رخداد خودداری کرده است.
سکوت بی‌بی‌سی ساعت‌ها پس از راهپیمایی باشکوه مردم

ممکن است بپسندید...