سکوت بی‌بی‌سی ساعت‌ها پس از راهپیمایی مردم در ۲۲ بهمن

سکوت بی‌بی‌سی ساعت‌ها پس از راهپیمایی مردم در ۲۲ بهمن
در حالی که تقریبا تمام رسانه‌های مهم جهان هریک به نحوی راهپیمایی امروز مردم ایران را پوشش دادند، شبکه بی‌بی‌سی که در پوشش کوچکترین اعتراضی …

سکوت بی‌بی‌سی ساعت‌ها پس از راهپیمایی مردم در ۲۲ بهمن

در حالی که تقریبا تمام رسانه‌های مهم جهان هریک به نحوی راهپیمایی امروز مردم ایران را پوشش دادند، شبکه بی‌بی‌سی که در پوشش کوچکترین اعتراضی …
سکوت بی‌بی‌سی ساعت‌ها پس از راهپیمایی مردم در ۲۲ بهمن

ممکن است بپسندید...