علی علیپور یکی از ۱۰ ستاره این فصل لیگ قهرمانان آسیا

علی علیپور یکی از ۱۰ ستاره این فصل لیگ قهرمانان آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی ۱۰ ستاره این فصل لیگ قهرمانان آسیا را معرفی کرد که نام علی علیپور از پرسپولیس نیز به چشم می‌خورد.

علی علیپور یکی از ۱۰ ستاره این فصل لیگ قهرمانان آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی ۱۰ ستاره این فصل لیگ قهرمانان آسیا را معرفی کرد که نام علی علیپور از پرسپولیس نیز به چشم می‌خورد.
علی علیپور یکی از ۱۰ ستاره این فصل لیگ قهرمانان آسیا

ممکن است بپسندید...