نظام آموزشی کشورمان هنوز انسانی در تراز جمهوری اسلامی تربیت نکرده است

نظام آموزشی کشورمان هنوز انسانی در تراز جمهوری اسلامی تربیت نکرده است
معاون امور بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: با گذشت قریب به ۴۰ سال از انقلاب اسلامی هنوز در نظام آموزشی کشورمان انسان تراز جمهوری اسلامی تربیت نمی‌شود.

نظام آموزشی کشورمان هنوز انسانی در تراز جمهوری اسلامی تربیت نکرده است

معاون امور بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: با گذشت قریب به ۴۰ سال از انقلاب اسلامی هنوز در نظام آموزشی کشورمان انسان تراز جمهوری اسلامی تربیت نمی‌شود.
نظام آموزشی کشورمان هنوز انسانی در تراز جمهوری اسلامی تربیت نکرده است

ممکن است بپسندید...