همفکری شهروندان با اساتید دانشگاه برای حل مشکلات جامعه

همفکری شهروندان با اساتید دانشگاه برای حل مشکلات جامعه
در خصوص غرفه این دانشگاه در راهپیمایی ۲۲ بهمن توضیح داد: واحد علوم تحقیقات غرفه‌ای را احداث کرده که به ماموریت‌های دانشگاه، ایده پردازی و ارائه راه حل‌های عملیاتی برای مسائل و مشکلات جامعه می‌پردازد تا با حضور اساتید و کارشناسان این مسائل را در روزی که برای کشور اهمیت زیادی دارد تداعی کنیم.

همفکری شهروندان با اساتید دانشگاه برای حل مشکلات جامعه

در خصوص غرفه این دانشگاه در راهپیمایی ۲۲ بهمن توضیح داد: واحد علوم تحقیقات غرفه‌ای را احداث کرده که به ماموریت‌های دانشگاه، ایده پردازی و ارائه راه حل‌های عملیاتی برای مسائل و مشکلات جامعه می‌پردازد تا با حضور اساتید و کارشناسان این مسائل را در روزی که برای کشور اهمیت زیادی دارد تداعی کنیم.
همفکری شهروندان با اساتید دانشگاه برای حل مشکلات جامعه

ممکن است بپسندید...