همه پارچه‌های موجود در مغازه‌ها سوخت/ انفجار کنتور برق؛ عامل حریق

همه پارچه‌های موجود در مغازه‌ها سوخت/ انفجار کنتور برق؛ عامل حریق
رئیس اتحادیه بنکداران پارچه از ایجاد حریق در بازار بزرگ تهران در اثر انفجار کنتور برق خبر داد.

همه پارچه‌های موجود در مغازه‌ها سوخت/ انفجار کنتور برق؛ عامل حریق

رئیس اتحادیه بنکداران پارچه از ایجاد حریق در بازار بزرگ تهران در اثر انفجار کنتور برق خبر داد.
همه پارچه‌های موجود در مغازه‌ها سوخت/ انفجار کنتور برق؛ عامل حریق

ممکن است بپسندید...