هواپیمای مسافربری روسیه با ۷۱ سرنشین سقوط کرد/ تصویر

هواپیمای مسافربری روسیه با ۷۱ سرنشین سقوط کرد/ تصویر
رسانه‌های روسی از سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری روسی در حومه مسکو خبر دادند.

هواپیمای مسافربری روسیه با ۷۱ سرنشین سقوط کرد/ تصویر

رسانه‌های روسی از سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری روسی در حومه مسکو خبر دادند.
هواپیمای مسافربری روسیه با ۷۱ سرنشین سقوط کرد/ تصویر

ممکن است بپسندید...