ورود عربستان به جنگ تبلیغاتی برای رهایی از رسوایی در یمن

ورود عربستان به جنگ تبلیغاتی برای رهایی از رسوایی در یمن
عربستان در تلاش برای بهبود لکه ننگ ناشی از حمله به یمن، با شرکت‌های روابط عمومی و گروه‌های فشار انگلیسی و آمریکایی قرارداد امضا کرده است.

ورود عربستان به جنگ تبلیغاتی برای رهایی از رسوایی در یمن

عربستان در تلاش برای بهبود لکه ننگ ناشی از حمله به یمن، با شرکت‌های روابط عمومی و گروه‌های فشار انگلیسی و آمریکایی قرارداد امضا کرده است.
ورود عربستان به جنگ تبلیغاتی برای رهایی از رسوایی در یمن

ممکن است بپسندید...