کشته شدن یک خانواده ۹ نفره یمنی در حملات هوایی عربستان

کشته شدن یک خانواده ۹ نفره یمنی در حملات هوایی عربستان
منابع یمنی از کشته شدن ۹ نفر از اعضای یک خانواده در حمله هوایی عربستان به منزل مسکونی در شهرستان «الجراحی» استان الحدیده واقع در غرب یمن خبر دادند.

کشته شدن یک خانواده ۹ نفره یمنی در حملات هوایی عربستان

منابع یمنی از کشته شدن ۹ نفر از اعضای یک خانواده در حمله هوایی عربستان به منزل مسکونی در شهرستان «الجراحی» استان الحدیده واقع در غرب یمن خبر دادند.
کشته شدن یک خانواده ۹ نفره یمنی در حملات هوایی عربستان

ممکن است بپسندید...