گفتمان‌سازی اقتصادمقاومتی هدف غرفه دانشگاه امام صادق(ع) است

گفتمان‌سازی اقتصادمقاومتی هدف غرفه دانشگاه امام صادق(ع) است
مسئول غرفه بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام در این غرفه در زمینه گفتمان سازی و مردمی سازی و ستاد اقتصاد مقاومتی که گفتمان رهبر معظم انقلاب است فعالیت می‌کند.

گفتمان‌سازی اقتصادمقاومتی هدف غرفه دانشگاه امام صادق(ع) است

مسئول غرفه بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام در این غرفه در زمینه گفتمان سازی و مردمی سازی و ستاد اقتصاد مقاومتی که گفتمان رهبر معظم انقلاب است فعالیت می‌کند.
گفتمان‌سازی اقتصادمقاومتی هدف غرفه دانشگاه امام صادق(ع) است

ممکن است بپسندید...