بازگشایی تقاطع خیابان‌های یوسفی – شهید بهشتی در مرکز پایتخت

بازگشایی تقاطع خیابان‌های یوسفی – شهید بهشتی در مرکز پایتخت
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۷ از بازگشایی تقاطع خیابان‌های یوسفی – شهید بهشتی با هدف روان سازی جریان ترافیک و افزایش دسترسی شهروندان خبر داد.

بازگشایی تقاطع خیابان‌های یوسفی – شهید بهشتی در مرکز پایتخت

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۷ از بازگشایی تقاطع خیابان‌های یوسفی – شهید بهشتی با هدف روان سازی جریان ترافیک و افزایش دسترسی شهروندان خبر داد.
بازگشایی تقاطع خیابان‌های یوسفی – شهید بهشتی در مرکز پایتخت

ممکن است بپسندید...