توقف عملیاتی ساختمانی بیش از صد برج و آپارتمان در تهران

توقف عملیاتی ساختمانی بیش از صد برج و آپارتمان در تهران
مدیرکل استاندارد تهران با اشاره بر انعقاد تفاهم‌نامه همکاری اداره‌کل استاندارد و سازمان نظام مهندسی استان تهران، از نظارت مشترک استاندارد و نظام مهندسی بر ساخت وساز‌های پایتخت خبر داد و گفت: از ادامه ساخت‌وساز صد پروژه ساختمانی در پایتخت جلوگیری شد.

توقف عملیاتی ساختمانی بیش از صد برج و آپارتمان در تهران

مدیرکل استاندارد تهران با اشاره بر انعقاد تفاهم‌نامه همکاری اداره‌کل استاندارد و سازمان نظام مهندسی استان تهران، از نظارت مشترک استاندارد و نظام مهندسی بر ساخت وساز‌های پایتخت خبر داد و گفت: از ادامه ساخت‌وساز صد پروژه ساختمانی در پایتخت جلوگیری شد.
توقف عملیاتی ساختمانی بیش از صد برج و آپارتمان در تهران

ممکن است بپسندید...