حمله اسرائیل به سوریه، روسیه را به اتخاذ رویکرد حمایت از ایران مجبور می‌کند

حمله اسرائیل به سوریه، روسیه را به اتخاذ رویکرد حمایت از ایران مجبور می‌کند
روزنامه هاآرتص نوشت: حمله اسرائیل به سوریه، علاوه بر متهم کردن آن به دخالت در بحران این کشور، روسیه را مجبور می‌کند آشکارا موضعی در حمایت از ایران اتخاذ کند.

حمله اسرائیل به سوریه، روسیه را به اتخاذ رویکرد حمایت از ایران مجبور می‌کند

روزنامه هاآرتص نوشت: حمله اسرائیل به سوریه، علاوه بر متهم کردن آن به دخالت در بحران این کشور، روسیه را مجبور می‌کند آشکارا موضعی در حمایت از ایران اتخاذ کند.
حمله اسرائیل به سوریه، روسیه را به اتخاذ رویکرد حمایت از ایران مجبور می‌کند

ممکن است بپسندید...