روایت شبکه تلویزیونی سی‌اِن‌اِن از سرنوشت «ابوبکر البغدادی»

روایت شبکه تلویزیونی سی‌اِن‌اِن از سرنوشت «ابوبکر البغدادی»
شبکه تلویزیونی سی‌اِن‌اِن امروز در گزارشی به نقل از چندین مقام ارشد آمریکائی روایت جدیدی را از سرنوشت «ابوبکر البغدادی» سرکرده گروهک تکفیری- صهیونیستی داعش پخش کرد.

روایت شبکه تلویزیونی سی‌اِن‌اِن از سرنوشت «ابوبکر البغدادی»

شبکه تلویزیونی سی‌اِن‌اِن امروز در گزارشی به نقل از چندین مقام ارشد آمریکائی روایت جدیدی را از سرنوشت «ابوبکر البغدادی» سرکرده گروهک تکفیری- صهیونیستی داعش پخش کرد.
روایت شبکه تلویزیونی سی‌اِن‌اِن از سرنوشت «ابوبکر البغدادی»

ممکن است بپسندید...