یکی از وجوه ابداع پدیده کِراش بروز مخفی کارانه احساسات در جوانان است/ چنین چیزی را در فرانسه ندیدم!

یکی از وجوه ابداع پدیده کِراش بروز مخفی کارانه احساسات در جوانان است/ چنین چیزی را در فرانسه ندیدم!
جامعه شناس و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: در جامعه دانشگاهی فرانسه چنین پدیده‌ای ندیدم که دانشجویی در یک کانال مجازی به دانشجوی دیگر بگوید فلانی که لباس سبز داری و دانشجوی ترم شش فلان رشته هستی من به تو علاقه دارم آن هم بدون این که طرف مقابل اصلا متوجه ابزار علاقه این فرد شود، چون عاقلانه و منطقی‌ترین رفتار این است که طرف مقابل رودرو علاقه خود را ابراز کند که یا طرف مقابل می‌پذیرد یا قبول نمی‌کند.

یکی از وجوه ابداع پدیده کِراش بروز مخفی کارانه احساسات در جوانان است/ چنین چیزی را در فرانسه ندیدم!

جامعه شناس و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: در جامعه دانشگاهی فرانسه چنین پدیده‌ای ندیدم که دانشجویی در یک کانال مجازی به دانشجوی دیگر بگوید فلانی که لباس سبز داری و دانشجوی ترم شش فلان رشته هستی من به تو علاقه دارم آن هم بدون این که طرف مقابل اصلا متوجه ابزار علاقه این فرد شود، چون عاقلانه و منطقی‌ترین رفتار این است که طرف مقابل رودرو علاقه خود را ابراز کند که یا طرف مقابل می‌پذیرد یا قبول نمی‌کند.
یکی از وجوه ابداع پدیده کِراش بروز مخفی کارانه احساسات در جوانان است/ چنین چیزی را در فرانسه ندیدم!

ممکن است بپسندید...