۱۰ تن از روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تایید شدند

۱۰ تن از روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تایید شدند
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از انتخاب ۱۰ تن از روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

۱۰ تن از روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تایید شدند

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از انتخاب ۱۰ تن از روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.
۱۰ تن از روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تایید شدند

ممکن است بپسندید...