آمریکا دزدترین و سرگردنه بگیرترین کشور دنیاست/ دیوارهای دفاعی کشور را بلندتر می‌سازیم

آمریکا دزدترین و سرگردنه بگیرترین کشور دنیاست/ دیوارهای دفاعی کشور را بلندتر می‌سازیم
 فرمانده کل ارتش گفت: امروز هیچ کسی در دنیا شک ندارد که دزدترین و سر گردنه بگیرترین کشور دنیا آمریکاست.

آمریکا دزدترین و سرگردنه بگیرترین کشور دنیاست/ دیوارهای دفاعی کشور را بلندتر می‌سازیم

 فرمانده کل ارتش گفت: امروز هیچ کسی در دنیا شک ندارد که دزدترین و سر گردنه بگیرترین کشور دنیا آمریکاست.
آمریکا دزدترین و سرگردنه بگیرترین کشور دنیاست/ دیوارهای دفاعی کشور را بلندتر می‌سازیم

ممکن است بپسندید...