الوفاق: آل‌خلیفه بحرین را به بیراهه برده است

الوفاق: آل‌خلیفه بحرین را به بیراهه برده است
نائب رئیس جمعیت الوفاق بحرین طی سخنانی به مناسبت سالگرد آغاز انقلاب این کشور گفت که نظامی سیاسی حاکم، کشور را به بیراهه برده است.

الوفاق: آل‌خلیفه بحرین را به بیراهه برده است

نائب رئیس جمعیت الوفاق بحرین طی سخنانی به مناسبت سالگرد آغاز انقلاب این کشور گفت که نظامی سیاسی حاکم، کشور را به بیراهه برده است.
الوفاق: آل‌خلیفه بحرین را به بیراهه برده است

ممکن است بپسندید...