بارش برف مدارس سرعین و نیر را تعطیل کرد

بارش برف مدارس سرعین و نیر را تعطیل کرد
در روز چهارشنبه ۲۵ بهمن‌ماه ۹۶ به علت بارش برف و برودت هوا در نوبت قبل از ظهر در سرعین و نیر در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل است.

بارش برف مدارس سرعین و نیر را تعطیل کرد

در روز چهارشنبه ۲۵ بهمن‌ماه ۹۶ به علت بارش برف و برودت هوا در نوبت قبل از ظهر در سرعین و نیر در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل است.
بارش برف مدارس سرعین و نیر را تعطیل کرد

ممکن است بپسندید...