تعدادی از دانشجویان شهید مدنی خواستار فراهم آوردن امکانات آموزش زبان مادری شدند

تعدادی از دانشجویان شهید مدنی خواستار فراهم آوردن امکانات آموزش زبان مادری شدند
جامعه اسلامی و بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در بیانیه‌ای اعلام کردند: ما دانشجویان انقلابی دانشگاه شهید مدنی خواستار فراهم آوردن امکانات حداقلی آموزش زبان مادری در قالب واحد اختیاری هستیم.

تعدادی از دانشجویان شهید مدنی خواستار فراهم آوردن امکانات آموزش زبان مادری شدند

جامعه اسلامی و بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در بیانیه‌ای اعلام کردند: ما دانشجویان انقلابی دانشگاه شهید مدنی خواستار فراهم آوردن امکانات حداقلی آموزش زبان مادری در قالب واحد اختیاری هستیم.
تعدادی از دانشجویان شهید مدنی خواستار فراهم آوردن امکانات آموزش زبان مادری شدند

ممکن است بپسندید...