دادگاه مردمی میانمار

دادگاه مردمی میانمار
دادگاه نمادین بین المللی مردمی برای دولت میانمار عصر امروز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

دادگاه مردمی میانمار

دادگاه نمادین بین المللی مردمی برای دولت میانمار عصر امروز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.
دادگاه مردمی میانمار

ممکن است بپسندید...