رژیم صهیونیستی درباره حوادث اخیر در مرز سوریه به شورای امنیت نامه نوشت

رژیم صهیونیستی درباره حوادث اخیر در مرز سوریه به شورای امنیت نامه نوشت
نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد دو روز بعد از تجاوز جنگنده‌های این رژیم به خاک سوریه، درباره این حادثه به رئیس شورای امنیت نامه نوشت و اتهامات علیه ایران را تکرار کرد.

رژیم صهیونیستی درباره حوادث اخیر در مرز سوریه به شورای امنیت نامه نوشت

نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد دو روز بعد از تجاوز جنگنده‌های این رژیم به خاک سوریه، درباره این حادثه به رئیس شورای امنیت نامه نوشت و اتهامات علیه ایران را تکرار کرد.
رژیم صهیونیستی درباره حوادث اخیر در مرز سوریه به شورای امنیت نامه نوشت

ممکن است بپسندید...