سه استقلالی از لیست ۱۸ نفره خارج شدند +عکس

سه استقلالی از لیست ۱۸ نفره خارج شدند +عکس
محسن کریمی، بویان و بابازاده در لیست هجده نفره استقلال حضور ندارند و از جایگاه ویژه تماشاگر این بازی شدند.

سه استقلالی از لیست ۱۸ نفره خارج شدند +عکس

محسن کریمی، بویان و بابازاده در لیست هجده نفره استقلال حضور ندارند و از جایگاه ویژه تماشاگر این بازی شدند.
سه استقلالی از لیست ۱۸ نفره خارج شدند +عکس

ممکن است بپسندید...