نجات جان ۲۳ هزار بیمار سکته حاد قلبی در طرح ۲۴۷ اورژانس

نجات جان ۲۳ هزار بیمار سکته حاد قلبی در طرح ۲۴۷ اورژانس
سرپرست اورژانس کشور گفت:اورژانس خدمات ویژه‌ای رابرای افراد مبتلا به سکته ارائه می‌دهد و اگر این بیماران را در کمتر از ۳ ساعت به مراکز درمانی منتقل کنیم این بیماران سالم و بدون عارضه می‌مانند.

نجات جان ۲۳ هزار بیمار سکته حاد قلبی در طرح ۲۴۷ اورژانس

سرپرست اورژانس کشور گفت:اورژانس خدمات ویژه‌ای رابرای افراد مبتلا به سکته ارائه می‌دهد و اگر این بیماران را در کمتر از ۳ ساعت به مراکز درمانی منتقل کنیم این بیماران سالم و بدون عارضه می‌مانند.
نجات جان ۲۳ هزار بیمار سکته حاد قلبی در طرح ۲۴۷ اورژانس

ممکن است بپسندید...