وزرای امور خارجه ایران و کویت دیدار و گفتگو کردند

وزرای امور خارجه ایران و کویت دیدار و گفتگو کردند
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر خارجه کویت دیدار و گفتگو کردند.

وزرای امور خارجه ایران و کویت دیدار و گفتگو کردند

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر خارجه کویت دیدار و گفتگو کردند.
وزرای امور خارجه ایران و کویت دیدار و گفتگو کردند

ممکن است بپسندید...