کشف ۱۰کیلو گرم بذر ماده مخدر گل از یک کامیون

کشف ۱۰کیلو گرم بذر ماده مخدر گل از یک کامیون
ماموران گمرک دوغارون در بازرسی از کامیون های ورودی به کمک سگ های مواد یاب موفق شدند مقدار ۱۰ کیلو گرم بذر ماده مخدر گل را از یک دستگاه کامیون کشف کنند .

کشف ۱۰کیلو گرم بذر ماده مخدر گل از یک کامیون

ماموران گمرک دوغارون در بازرسی از کامیون های ورودی به کمک سگ های مواد یاب موفق شدند مقدار ۱۰ کیلو گرم بذر ماده مخدر گل را از یک دستگاه کامیون کشف کنند .
کشف ۱۰کیلو گرم بذر ماده مخدر گل از یک کامیون

ممکن است بپسندید...