«کوله پشتی» در کرمانشاه مقابل دوربین می‌رود

«کوله پشتی» در کرمانشاه مقابل دوربین می‌رود
سریال تلویزیونی «کوله پشتی»به سفارش مرکز استان‌ها در لوکیشن‌های تهران و کرمانشاه جلوی دوربین پیام صابری می‌رود.

«کوله پشتی» در کرمانشاه مقابل دوربین می‌رود

سریال تلویزیونی «کوله پشتی»به سفارش مرکز استان‌ها در لوکیشن‌های تهران و کرمانشاه جلوی دوربین پیام صابری می‌رود.
«کوله پشتی» در کرمانشاه مقابل دوربین می‌رود

ممکن است بپسندید...