گفتگوی تلفنی اردوغان و ملک سلمان

گفتگوی تلفنی اردوغان و ملک سلمان
رئیس جمهور ترکیه و پادشاه عربستان سعودی تلفنی پیرامون روابط دوجانبه و موضوع سوریه گفتگو کردند.

گفتگوی تلفنی اردوغان و ملک سلمان

رئیس جمهور ترکیه و پادشاه عربستان سعودی تلفنی پیرامون روابط دوجانبه و موضوع سوریه گفتگو کردند.
گفتگوی تلفنی اردوغان و ملک سلمان

ممکن است بپسندید...