اگر استادان انقلابی برای درد مردم فریاد نزنند، چه کسی فریاد بزند؟/ اندیشکده‌های بسیج استادان راه‌اندازی می‌شوند

اگر استادان انقلابی برای درد مردم فریاد نزنند، چه کسی فریاد بزند؟/ اندیشکده‌های بسیج استادان راه‌اندازی می‌شوند
جانشین سازمان بسیج استادان کشور: استادان انقلابی در اندیشکده‌های سازمان بسیج استادان در سراسر کشور، مشکلات و حقوق مردم را مطالبه خواهند کرد.

اگر استادان انقلابی برای درد مردم فریاد نزنند، چه کسی فریاد بزند؟/ اندیشکده‌های بسیج استادان راه‌اندازی می‌شوند

جانشین سازمان بسیج استادان کشور: استادان انقلابی در اندیشکده‌های سازمان بسیج استادان در سراسر کشور، مشکلات و حقوق مردم را مطالبه خواهند کرد.
اگر استادان انقلابی برای درد مردم فریاد نزنند، چه کسی فریاد بزند؟/ اندیشکده‌های بسیج استادان راه‌اندازی می‌شوند

ممکن است بپسندید...