تانک کرار به‌زودی در یگان‌های ارتش به‌کارگیری می‌شود + عکس

تانک کرار به‌زودی در یگان‌های ارتش به‌کارگیری می‌شود + عکس
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: تانک کرار برای تولید انبوه تحویل کارخانجات شده و به‌زودی در نیروی زمینی ارتش به‌کارگیری می‌شود.

تانک کرار به‌زودی در یگان‌های ارتش به‌کارگیری می‌شود + عکس

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: تانک کرار برای تولید انبوه تحویل کارخانجات شده و به‌زودی در نیروی زمینی ارتش به‌کارگیری می‌شود.
تانک کرار به‌زودی در یگان‌های ارتش به‌کارگیری می‌شود + عکس

ممکن است بپسندید...