تفاوت جالب استقلال شفر با تیم منصوریان در آسیا+عکس

تفاوت جالب استقلال شفر با تیم منصوریان در آسیا+عکس
استقلال در بازی با الریان به مراتب بهتر از حریف توپ را به گردش در آورد.

تفاوت جالب استقلال شفر با تیم منصوریان در آسیا+عکس

استقلال در بازی با الریان به مراتب بهتر از حریف توپ را به گردش در آورد.
تفاوت جالب استقلال شفر با تیم منصوریان در آسیا+عکس

ممکن است بپسندید...