جنگ نرم با درایت‌های رهبری مورد توجه مسئولین قرار گرفته است

جنگ نرم با درایت‌های رهبری مورد توجه مسئولین قرار گرفته است
مسئول دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین (ع) گفت: جبهه عرصه نرم با درایت‌های رهبر معظم انقلاب، مورد توجه مسئولین و دغدغه‌مندان قرار گرفته و در ادبیات موضوع و ادبیات نظری پیشرفت خوبی داشته‌ایم.

جنگ نرم با درایت‌های رهبری مورد توجه مسئولین قرار گرفته است

مسئول دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین (ع) گفت: جبهه عرصه نرم با درایت‌های رهبر معظم انقلاب، مورد توجه مسئولین و دغدغه‌مندان قرار گرفته و در ادبیات موضوع و ادبیات نظری پیشرفت خوبی داشته‌ایم.
جنگ نرم با درایت‌های رهبری مورد توجه مسئولین قرار گرفته است

ممکن است بپسندید...