شهرک‌نشین صهیونیست به یک فلسطینی در نزدیکی مسجدالاقصی حمله گرد

شهرک‌نشین صهیونیست به یک فلسطینی در نزدیکی مسجدالاقصی حمله گرد
شهرک‌نشین صهیونیست با چاقو به یک فلسطینی حمله و او را از ناحیه گردن زخمی کرد.

شهرک‌نشین صهیونیست به یک فلسطینی در نزدیکی مسجدالاقصی حمله گرد

شهرک‌نشین صهیونیست با چاقو به یک فلسطینی حمله و او را از ناحیه گردن زخمی کرد.
شهرک‌نشین صهیونیست به یک فلسطینی در نزدیکی مسجدالاقصی حمله گرد

ممکن است بپسندید...