وجود امنیت پایدار در کشور حاصل مجاهدت شهدای مدافع حرم است

وجود امنیت پایدار در کشور حاصل مجاهدت شهدای مدافع حرم است
 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان وجود امنیت پایدار در کشور را حاصل مجاهدت رزمندگان و شهدای مدافع حرم دانست.

وجود امنیت پایدار در کشور حاصل مجاهدت شهدای مدافع حرم است

 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان وجود امنیت پایدار در کشور را حاصل مجاهدت رزمندگان و شهدای مدافع حرم دانست.
وجود امنیت پایدار در کشور حاصل مجاهدت شهدای مدافع حرم است

ممکن است بپسندید...