پرسپولیس شنبه در دوحه تمرین می‌کند

پرسپولیس شنبه در دوحه تمرین می‌کند
تیم فوتبال پرسپولیس که امروز و روز جمعه در تهران تمرین خواهد داشت، روز شنبه عازم دوحه شده و در آنجا تمرین خواهد کرد.

پرسپولیس شنبه در دوحه تمرین می‌کند

تیم فوتبال پرسپولیس که امروز و روز جمعه در تهران تمرین خواهد داشت، روز شنبه عازم دوحه شده و در آنجا تمرین خواهد کرد.
پرسپولیس شنبه در دوحه تمرین می‌کند

ممکن است بپسندید...