کیت الیسون: ضیافت شام با روحانی خصوصی نبود

کیت الیسون: ضیافت شام با روحانی خصوصی نبود
نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا درباره گزارش‌های اخیر راجع به دیدارش با رئیس جمهور ایران در سال ۲۰۱۳ گفت که این دیدار خصوصی نبوده و برای پیگیری چند مساله در این مراسم حضور یافته است.

کیت الیسون: ضیافت شام با روحانی خصوصی نبود

نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا درباره گزارش‌های اخیر راجع به دیدارش با رئیس جمهور ایران در سال ۲۰۱۳ گفت که این دیدار خصوصی نبوده و برای پیگیری چند مساله در این مراسم حضور یافته است.
کیت الیسون: ضیافت شام با روحانی خصوصی نبود

ممکن است بپسندید...