دانشگاه‌ها باید از حالت مدرک‌گرایی خارج شوند

دانشگاه‌ها باید از حالت مدرک‌گرایی خارج شوند
رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران گفت: دانشگاه‌ها باید از حالت روزمرگی و مدرک گرایی خارج شوند.

دانشگاه‌ها باید از حالت مدرک‌گرایی خارج شوند

رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران گفت: دانشگاه‌ها باید از حالت روزمرگی و مدرک گرایی خارج شوند.
دانشگاه‌ها باید از حالت مدرک‌گرایی خارج شوند

ممکن است بپسندید...