رژه نظامی مورد درخواست «ترامپ» ۳۰ میلیون دلار هزینه لازم دارد

رژه نظامی مورد درخواست «ترامپ» ۳۰ میلیون دلار هزینه لازم دارد
مدیر دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید اعلام کرد که رژه نظامی مورد درخواست رئیس جمهور آمریکا هزینه‌ای بالغ بر ۳۰ میلیون دلار بر مالیات دهندگان آمریکا تحمیل خواهد کرد.

رژه نظامی مورد درخواست «ترامپ» ۳۰ میلیون دلار هزینه لازم دارد

مدیر دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید اعلام کرد که رژه نظامی مورد درخواست رئیس جمهور آمریکا هزینه‌ای بالغ بر ۳۰ میلیون دلار بر مالیات دهندگان آمریکا تحمیل خواهد کرد.
رژه نظامی مورد درخواست «ترامپ» ۳۰ میلیون دلار هزینه لازم دارد

ممکن است بپسندید...