مجلس مخالف هرگونه مذاکرات جدید با غربی‌ها است/ برجام نه تبصره می‌پذیرد نه اصلاح می‌شود

مجلس مخالف هرگونه مذاکرات جدید با غربی‌ها است/ برجام نه تبصره می‌پذیرد نه اصلاح می‌شود
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: جمهوری اسلامی هیچ گاه درباره مذاکرات موشکی کوتاه نخواهد آمد.

مجلس مخالف هرگونه مذاکرات جدید با غربی‌ها است/ برجام نه تبصره می‌پذیرد نه اصلاح می‌شود

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: جمهوری اسلامی هیچ گاه درباره مذاکرات موشکی کوتاه نخواهد آمد.
مجلس مخالف هرگونه مذاکرات جدید با غربی‌ها است/ برجام نه تبصره می‌پذیرد نه اصلاح می‌شود

ممکن است بپسندید...