مسئولان اجرایی شهرستان را جهت ارائه گزارش عملکرد دعوت نماید/ بسیج دانشجویی آماده ارائه برنامه است

مسئولان اجرایی شهرستان را جهت ارائه گزارش عملکرد دعوت نماید/ بسیج دانشجویی آماده ارائه برنامه است
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کازرون با صدور نامه‌ای، از امام جمعه خواست از مدیران و مسئولان اجرایی شهرستان جهت ارائه گزارش عملکرد خود و برپایی میز خدمت و دعوت نماید.

مسئولان اجرایی شهرستان را جهت ارائه گزارش عملکرد دعوت نماید/ بسیج دانشجویی آماده ارائه برنامه است

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کازرون با صدور نامه‌ای، از امام جمعه خواست از مدیران و مسئولان اجرایی شهرستان جهت ارائه گزارش عملکرد خود و برپایی میز خدمت و دعوت نماید.
مسئولان اجرایی شهرستان را جهت ارائه گزارش عملکرد دعوت نماید/ بسیج دانشجویی آماده ارائه برنامه است

ممکن است بپسندید...