واکنش وزیر ارتباطات به دسترسی شرکت‌ها به اطلاعات مشترکان؛ باید بررسی شود

واکنش وزیر ارتباطات به دسترسی شرکت‌ها به اطلاعات مشترکان؛ باید بررسی شود
آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اطلاعات مشترکان که ممکن است از طریق اپراتورها در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته باشد، گفت‌: اگر با مهندسی اجتماعی به نوعی سر مخاطب کلاه گذاشته باشند باید این موضوع را بررسی کرد که دامنه آن چه بوده است و در فضای کلی نمی‌توان درباره آن صحبت کرد

واکنش وزیر ارتباطات به دسترسی شرکت‌ها به اطلاعات مشترکان؛ باید بررسی شود

آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اطلاعات مشترکان که ممکن است از طریق اپراتورها در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته باشد، گفت‌: اگر با مهندسی اجتماعی به نوعی سر مخاطب کلاه گذاشته باشند باید این موضوع را بررسی کرد که دامنه آن چه بوده است و در فضای کلی نمی‌توان درباره آن صحبت کرد
واکنش وزیر ارتباطات به دسترسی شرکت‌ها به اطلاعات مشترکان؛ باید بررسی شود

ممکن است بپسندید...