یادواره شهدای هواپیمایی یک اسفند 1364

یادواره شهدای هواپیمایی یک اسفند 1364
مراسم “یادواره شهدای هواپیمایی یک اسفند 1364” عصر روز پنجشنبه بیست و ششم بهمن با حضور سردار غلامحسین غیب پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مسجدسپهسالار حسین (ع) خیابان فرجام برگزار شد.

یادواره شهدای هواپیمایی یک اسفند 1364

مراسم “یادواره شهدای هواپیمایی یک اسفند 1364” عصر روز پنجشنبه بیست و ششم بهمن با حضور سردار غلامحسین غیب پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مسجدسپهسالار حسین (ع) خیابان فرجام برگزار شد.
یادواره شهدای هواپیمایی یک اسفند 1364

ممکن است بپسندید...