اف‌بی‌آی علی رغم اطلاع، اقدامی برای پیشگیری از سانحه تیراندازی نکرد

اف‌بی‌آی علی رغم اطلاع، اقدامی برای پیشگیری از سانحه تیراندازی نکرد
پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد که هشدار‌هایی درباره تیرانداز فلوریدا دریافت کرده بود، اما با انجام نشدن برخی پروتکل‌ها، نتوانستند مانع آن شوند.

اف‌بی‌آی علی رغم اطلاع، اقدامی برای پیشگیری از سانحه تیراندازی نکرد

پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد که هشدار‌هایی درباره تیرانداز فلوریدا دریافت کرده بود، اما با انجام نشدن برخی پروتکل‌ها، نتوانستند مانع آن شوند.
اف‌بی‌آی علی رغم اطلاع، اقدامی برای پیشگیری از سانحه تیراندازی نکرد

ممکن است بپسندید...