انهدام ۲ باند تهیه و توزیع مواد محترقه/کشف ۶ میلیون و ۸۶۰ هزار انواع مواد

انهدام ۲ باند تهیه و توزیع مواد محترقه/کشف ۶ میلیون و ۸۶۰ هزار انواع مواد
رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از انهدام ۲ باند تهیه وتوزیع مواد محترقه و کشف ۶ میلیون و ۸۶۰ هزار انواع مواد محترقه خبر داد.

انهدام ۲ باند تهیه و توزیع مواد محترقه/کشف ۶ میلیون و ۸۶۰ هزار انواع مواد

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از انهدام ۲ باند تهیه وتوزیع مواد محترقه و کشف ۶ میلیون و ۸۶۰ هزار انواع مواد محترقه خبر داد.
انهدام ۲ باند تهیه و توزیع مواد محترقه/کشف ۶ میلیون و ۸۶۰ هزار انواع مواد

ممکن است بپسندید...