بانک مرکزی از طریق واسطه‌ها به دلال‌ها دلار می‌رساند!

بانک مرکزی از طریق واسطه‌ها به دلال‌ها دلار می‌رساند!
پیرموذن نایب رئیس اتاق بازرگانی با انتقاد از ایجاد نوسانات ارزی در روزهای اخیر اذعان کرد: بانک مرکزی از طریق واسطه‌ها به دلال‌ها دلار می‌رساند؛ بنابراین این موضوع از ریشه اشکال دارد.

بانک مرکزی از طریق واسطه‌ها به دلال‌ها دلار می‌رساند!

پیرموذن نایب رئیس اتاق بازرگانی با انتقاد از ایجاد نوسانات ارزی در روزهای اخیر اذعان کرد: بانک مرکزی از طریق واسطه‌ها به دلال‌ها دلار می‌رساند؛ بنابراین این موضوع از ریشه اشکال دارد.
بانک مرکزی از طریق واسطه‌ها به دلال‌ها دلار می‌رساند!

ممکن است بپسندید...