حسن روحانی وارد دهلی نو شد

حسن روحانی وارد دهلی نو شد
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران پس از سفر دو روزه به حیدرآباد هند، عصر جمعه وارد دهلی نو شد.

حسن روحانی وارد دهلی نو شد

دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران پس از سفر دو روزه به حیدرآباد هند، عصر جمعه وارد دهلی نو شد.
حسن روحانی وارد دهلی نو شد

ممکن است بپسندید...